Handelsbetingelser for køb af høreapparat hos Øreklinikkens Hørecenter

 1. Handlen indgås mellem Øreklinikkens Hørecenter (ØHC) og kunden.
 2. Handlen er omfattet af købelovens almindelige bestemmelser.
 3. handlen er omfattet af de gældende aftaler mellem Danske Regioner og private forhandlere af høreapparater.
 4. Handlen omfatter udlevering og tilpasning af høreapparater (HA), justering af HA efter ca. en måned, samt forsikring ved beskadigelse af HA ved ulykke eller bortkomst.
 5. Forsikringen dækker beskadigelse (uforsætlig) eller tab af hvert HA op til 2 gange i 4 år fra udleveringen. Hver skade er behæftet med en selvrisiko på 1.000 kr., som køber afholder.
 6. Fra udleveringen frem til justering af HA aftaler partnerne, at apparaterne kan returneres og handlen annulleres, såfremt begge HA er funktionsdygtige og umærkede af brug.
 7. Hvis apparaterne ikke er funktionsdygtige eller er mærket af brug, forbeholder ØHC sig ret til at nægte annullering af handlen.
 8. Hvis apparaterne mistes eller beskadiges i prøveperioden, forpligter kunden sig til at betale 3000 kr. pr. apparat.
 9. udebliver kunden fra justeringsaftale i ØHC, betragtes handlen som endelig og mulighed for annullering af handlen bortfalder.
 10. Ved udlevering af HA underskriver kunden fuldmagt til at ØHC på vegne af kunden må ansøge om tilskud til køb af høreapparat hos privat forhandler hos Regionen.
 11. Kunden er gjort bekendt med at ØHC er en privatejet forretning og at tilskuddet fra Regionen udgør betaling for handelen.
Dudal Webdesign